Бялото Братство

Последователите на учението на Петър Дънов

Всемирното бяло братство е учение и школа основано през 1897 г. от Петър Дънов. Първоначално се е наричало Синархическа верига, но бива преименувано през 1922 г. на Окултна школа Всемирно бяло братство. На разговорен език хората често наричат учението дъновизъм. Според самия Дънов то представлява „учение за развитието на душата, ума и сърцето... носи спокойствие на сърцето, носи светлина на ума, обнова на душата и сила на духа“.

Хиляди последователи на Бялото братство от цял свят отново се събират днес в Рила. Ежегодният им лагер по това време на годината води високо в планината и много туристи, дошли да видят магическия танц „Паневритмия”, който се изпълнява край езерото Бъбрека, а заедно с това и да избягат от лепкавите горещини в градовете.

Колективният характер на упражненията усъвършенства социалните умения - подобряват се способността за общуване чрез развиване на толерантност, търпение и усъвършенстване на способностите за работа в група, откроява кинезитерапевтът. Практиката е достъпна и приложима за широк възрастов диапазон - от деца в късна предучилищна възраст до хора на 70-80 години.

Философията, че човек е не само физическо, но и духовно същество, е в основата както на паневритмията, така и на останалите подобни практики като тай-чи и йога. И при трите вида упражнения въздействието върху човека е многостранно - чрез движение, дишане, концентрация на мисълта, съзнателен контакт с природата като източник на възстановяващи здравето влияния.