Етнографски музей
Историко-етнографската музейна експозиция се намира в една от двете сгради, съставляващи своеобразен архитектурен ансамбъл - от втората половина на ХІХ век, наричани "Александрови къщи" на името на някогашния си стопанин Александър Чанов - заможен производител на аби и търговец на тютюн.
Посетителите могат да разгледат уникалните находки открити в района на Родопите, като най-старите от тях са от времето на траките (първото исторически засвидетелствано население по нашите земи) - от второто хилядолети пр. Хр. до завладяването на тракийските южнодунавски земи през 45 г. след Хр. от Римската империя, част от изложените предмети са от епохата на римското и византийското владичество по нашите земи, както и от периода на създаването на Българската държава.
В част от залите са подредени експозиции с предмети, типични за бита и поминъка на родопчани, свидетелства за богатата история и култура на местните хора - уникални произведения на тъкачното изкуство, грънчарството, резбарството и много други.

Работно време: всеки ден от 9.00 до 17.30
Телефон: +3593071/ 41 66, +3593071/ 25 88
Адрес: 4980 Златоград, ул. ''Евгения Пачилова''
Уеб-сайт: www.eac-bg.com
Ел.поща: eac@eac-bg.com