Националната астрономическа обсерватория и планетариум – Габрово eоткрита през 1984 година с цел да осъществява образователни, изследователски и културни функции.

Народна Астрономическата Обсерватория и Планетариум Габрово

Националната астрономическа обсерватория и планетариум – Габрово eоткрита през 1984 година с цел да осъществява образователни, изследователски и културни функции.

Националната астрономическа обсерватория и планетариум – Габрово e открита през 1984 година с цел да осъществява образователни, изследователски и културни функции.

 Предназначението й е да разпространява знания по астрономия, да популяризира постиженията на космонавтиката в културно-образователната област “Природни науки и екология”.

Астрономическата обсерватория разполага с американски телескоп „Celestron 14″, монтиран стационарно в наблюдателен павилион и няколко по-малки телескопа. При ясно време се извършват наблюдения на слънцето, луната, планетите и техните спътници, звездни купове, мъглявини и други обекти и явления.

 В звездната зала, разполагаща с 50 места, на куполообразен екран с диаметър 8 м. се демонстрира вида на звездното небе от всяка точка на Земята, движенията на небесните тела посредством прожекционен апарат “Планетариум”- ZKP – 2. Той пресъздава точното копие на истинското звездно небе и движенията на небесните тела, пленява въображението и провокира усещането за безкрайността на времето, за непостижимата и уникална хармония на Вселената. В тази специфична обстановка се изнасят учебни, обзорни лекции и програми. Във фоайето са експонирани фотографски снимки, рисунки, карти и други материали на астрономическа и космическа тематика.

Посещения:
- групови /не по-малко от 13 човека/ – по предварителна заявка на телефон 066/808 234, 0884 657 574 всеки работен ден от 08.30 часа до 17.00 часа.
- за по-малко от 13 човека – 13.00 часа всеки работен ден.
Входни такси

 Наблюденията се провеждат при ясно време, по предварителна заявка на
тел. 066/ 808 234, 0884 657 574 от 8.30 до 17.00 часа всеки работен ден.

Адрес: ул. “Петкова нива” 5
Тел: 066/808 234, 804 061
E-mail: planetarium_gb@abv.bg

Интернет адрес: planetarium-gb.eu

Подобни дестинации

Научете повече